Vip Name 已登录 退出     中文 | English    

 

展览   艺术家   限量版艺术品   出版物   新闻   关于我们   联系   友情链接

胡晓媛;草刺
作品
   
   草刺 一(背面)>
草刺 一
2016
花梨木、墨、绡、漆、丙烯、旧铁架、铁钉、丝线
80 x 60 x 90 cm

购买