Vip Name 已登录 退出     中文 | English    

 

展览   艺术家   限量版艺术品   出版物   新闻   关于我们   联系   友情链接
张晓刚
<无言者之二    无言者之三

蚀刻,飞尘技法,干刻法,精油技术2RC,两块铜版,四色套印
paper size: 50 x 60 cm
edition of 34
2013