Vip Name 已登录 退出     中文 | English    

 

展览   艺术家   限量版艺术品   出版物   新闻   关于我们   联系   友情链接
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

陆扬参加丹麦哥本哈根OK Corral和Science Friction展览

陆扬在丹麦哥本哈根的个展将在OK Corral及Science Friction展开,展出包括作品“子宫战士”、“子宫战士游戏”、“忿怒金刚核”及“震颤麻痹”。展览时间:1.9.2015-1.29.2015

有关展览更多信息,请点击:http://okcorral.dk/Lu-YangANTI-HUMANISME